7 септември

Човешката мисъл няма начало.

Ето защо тя няма цел.

Божествената мисъл няма край. Ето защо тя неспирно осъ-ществява.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 251
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.