8 септември

Не виня Бог, защото Той е направил за мен всичко, което е могъл.

Бог не ме вини, защото искрено съм Му показал какво съм аз наистина.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 252
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.