2 октомври

Този, който е предан към божествения си дълг, съзнателно чука на вратата на Съвършенството.

Излишно е да се каже, че Бог, с Небесната Си Усмивка, ще отвори вратата.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 276
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.