3 октомври

Научи се да обичаш твоя обезпокояващ и обезпокоен ум със светлината на душата си.

Тогава ще видиш умът ти да се вслушва в необходимостта на сърцето ти.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 277
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.