13 октомври

Любовта и вътрешната смелост са неразделими.

Насладата и вътрешното удовлетворение са неразделими.

Стремежът и Осъзнаването на Бог са неразделими.

Предаването и Проявата на Бог са неразделими.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 287
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.