14 октомври

От външния огън се нуждаем, за да готвим.

От вътрешния огън се нуждаем, за да освобождаваме.

От Божия Огън се нуждаем, за да обичаме.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 288
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.