18 октомври

Невежеството е свръх-налагане и свръх-излагане на несъществуването и свръх-разочарование и свръх-разрушение на знанието.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 292
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.