17 октомври

Умът не е невежество. Но вътре в ума живее невежеството. Сърцето не е Светлина. Но вътре в сърцето живее Светлината.

Умът се отъждествява с невежеството и се превръща в морето-невежество.

Сърцето се отъждествява със Светлината и се превръща в небето-Светлина.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 291
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.