Февруари

1 февруари

Мирът е осъществена Наслада.

Където е мирът, светлината на Насладата е заменила правото на невежеството-нощ.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.