19 ноември

Силата е най-ценната животворна сила на стремежа на човека.

Блаженството е най-ценната животворна сила на осъзнава-нето на човека.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 324
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.