Декември

1 декември

Мога да говоря на Бог. Това е единствената ми квалификация.

Вслушвам се в Бог. Ето защо вътрешният ми живот е станал съвършена свобода.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 336
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.