12 декември

Животинският живот е упорство.

Човешкият живот е безпокойство.

Божественият живот е посветеност.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 347
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.