13 декември

Съмнението знае как да оправдава.

Страхът знае как да усилва.

Вярата знае как да прославя.

Смелостта знае как да лети.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 348
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.