27 февруари

Желаещият човек увеличава оскъдиците на човешкия свят.

Стремящият се човек увеличава задоволеностите на Божия свят.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 58
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.