27 март

Когато се сприятеляваш със съмненията, ти непременно ще оставаш назад, а когато оставаш назад, непременно ще плачеш горчиво.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 87
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.