28 март

Вчера открих добрина в себе си. Днес виждам колко красив и душевен съм аз.
Вчера открих добрина в човечеството. Днес виждам колко пълноценно и плодоносно е човечеството.
Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 88
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.