29 март

Престани да тласкаш! Твоята нощ-невежество е твърде тежка.

Престани да теглиш! Божията Светлина-Знание е твърде обширна.

Тласъкът е разочарование.

Тегленето е изкушение.

Готви се бавно, неотклонно и безпогрешно.

Целта на целите ще е твоя.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 89
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.