4 април

Гледай си собствената работа.

Бог няма интерес да те пита за делата на другите.

Твоят изпит е започнал.

Отговаряй Му само за себе си.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 95
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.