3 април

Началото на житейската мъдрост: човекът се нуждае от Бог.

Краят на житейската мъдрост: човекът и Бог се нуждаят един от друг.

Шри Чинмой, Божият Час, Шри Чинмой Център, 1973
Преводи на тази страница: Russian , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gh 94
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.