10.

Твоето безусловно предаване
и твоята безсънна благодарност
със сигурност ще ти помогнат
да оглавиш списъка на Бог
за Неговата проява.