9.

Покорният ум
е просветлен живот.

Покорното сърце
е удовлетворяващо дихание.