13.

Самото присъствие
на ентусиазираното сърце
ще принуди
недоволния ум
да изпусне последния си дъх.