14.

Гарата на подозрителния ум
е мястото, където
пристигат и заминават
влаковете на съмнението.