2.

О, мой ум,
какво търсиш?
Дотогава, докато смяташ,
че изпълнението на желанията
е щастие,
не може да има
щастие за теб.