3.

Умът, който
не вярва
в Божието Състрадание,
трябва да вярва
в безкрайната нощ на разочарованието.