20.

Истински търсещият
определено е способен
да вдъхне вяра
в сърцето
на всеки един човек.