21.

Дъхът на надеждата
може да е нетраен.
Дъхът на обещанието
може да е нетраен.
Но дъхът
на себеотдаването
е вечен.