30.

Всеки път,
когато се подлагам на изпитание,
Бог пее
Своите Прославящи Песни,
за да възвести
моята върховна победа.