31.

Моят Господ Всевишен
състрадателно ми казва:
„Събуди се, дете Мое,
от съня на невежеството си!”
Аз отвръщам на моя Господ Всевишен:
„Непременно
ще се събудя скоро.
Но ми трябва още малко почивка,
само още малко.”