33.

Колкото повече обичам Бог
душевно и всеотдайно,
толкова по-скоро Бог
ме освобождава
от стаилите невежество
купища желания
на моя ум.