32.

Тази сутрин държах
вратата на стремежа в сърцето си
широко отворена.

И кого видях
пред моята врата?

Бог,
с Неговото Съвършено Око
и Удовлетворено Сърце.