35.

Мой Господи,
устременото ми сърце
и отдаденият ми живот
отново загърбиха
света
на летаргичното невежество,
за да Те зарадват –
този път само за да Те зарадват
по Твоя Начин.