36.

Мой Господи Всевишни,
едничкото желание в живота ми
е да бъда на колене
пред Теб –
за преобразяване на живота ми
и за неделимо единство
на сърцето ми
с Твоето Сърце.