45.

Моят преуспяващ живот
не може да ми покаже
колко близо е Бог до мен.
Моето напредващо сърце
не само ми показва
колко близо е Бог,
но и ми казва
да обявя Бог
за свой, наистина свой.