44.

Мощта на Изгряващото Удовлетворение
на моя Господ Всевишен
винаги присъства
в сърцето
на моето небе от благодарност.