5.

Защо се вглеждаш постоянно
в огледалото на своя ум?
Не можеш ли да се взреш
веднъж завинаги
в огледалото на сърцето си?
За твоя голяма изненада,
с радост ще видиш
собствената си възхитителна красота.