4.

Само твоят неутолим
глад за Бог
може да ти спечели
членство
в Парламента на Бог.