18

Аз ясно виждам, че всеки път,
когато се ръкувам с желанието,
красотата на моя устремен живот
е веднага накърнена.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 118
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.