11

Постигнем ли веднъж мир,
ние чувстваме,
че имаме всичко
във външния свят
и сме станали всичко
във вътрешния свят.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 161
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.