12

Трябва с благодарност да помагаме
на вътрешния свят –
света, който иска да ни даде
светлината, радостта, мира и единството
на Отвъдното –
за да излязат те наяве.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 162
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.