16

В началото на пътя си
имай чист ум,
възприемчиво сърце
и живот на готовност
да се предадеш на Божията Воля,
за да ускориш твоето пътуване.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 166
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.