17

Всеки ден трябва да отиваме
в градината на сърцето си,
за да видим една красива роза на вдъхновението –
не вчерашната роза-красота,
а днешната роза-Божественост.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 167
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.