31

Заради дивата си човешка природа
ние се нуждаем от Божията Прошка
във всеки един момент.
Не можем да отидем дори сантиметър напред,
без да имаме
Божието Опрощаващо Сърце.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 181
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.