40

Когато обичам с цялата си душа
Божията Мечта,
Бог плодотворно сбъдва
моята реалност.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.