9

Духовното пробуждане, духовните чувства
и духовната всеотдайност
трябва да бъдат естествени и спонтанни
и не могат никога да бъдат принудителни.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 59
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.