43

Когато бях в света на желанията,
аз бях принуден от небожествените сили
да живея в бездната на пустотата.
Сега, когато съм в света на стремежа,
божествените сили ми помагат
да изкачвам върховете на моето осъзнаване.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 93
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.