44

Бог се смее ли, смее,
когато аз се съмнявам в Него, колкото искам.
Бог плаче и плува в море от отчаяние,
когато тая дори частица съмнение
в себе си.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 94
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.