4.

Стремеж

Стремежът е издигащ се плач на нашето обичащо Бог сърце.