5.

Победа

За този, който истински обича и търси Бог, има само една Победа и тази Победа е да приеме цялото Божие Творение като свое собствено, напълно свое.