6.

Единство

Душевност, обновление, единство и пълнота: това са най-важните клони на дървото на нашия стремящ се към Бог и посветен на Бог живот.